Flow Remedies zijn voornamelijk edelsteenremedies. Edelsteenremedies zijn energetische middelen die met behulp van edelstenen gemaakt zijn. Als je al bekend bent met bloesemremedies, dan is dit de edelstenen-variant ervan.

Amethist kristallen op pagina Wat zijn Remedies | Flow Remedies

Alles heeft een eigen energie

De essentie van energetische remedies in een notedop: alles bestaat uit energie, en alles heeft een eigen energieveld met een eigen trilling. Levende wezens, maar ook voorwerpen bestaan uit energie, als je ze ontleedt tot op het diepste niveau. Water heeft het vermogen om energie vast te houden, en de trilling over te nemen van de omgeving, of van de steen of bloem die je ermee in contact brengt, en alcohol het vermogen om de energie te fixeren en het water te conserveren.

Edelsteenremedies worden gemaakt door edelstenen gedurende een bepaalde periode in contact te brengen met water. Dit gaat meestal via de indirecte methode omdat niet alle edelstenen tegen water kunnen of veilig zijn om direct in water te leggen. We nemen het zekere voor het onzekere en doen de stenen in een afgesloten potje dat vervolgens in een grotere pot met water gaat om de remedie te maken.

Energie in een flesje

Het water neemt de energie van de edelsteen op en wordt daarna geconserveerd met alcohol om de energie vast te leggen. Voor de Flow Remedies wordt brandy gebruikt. Het mengsel dat ontstaan is heet de moedertinctuur, en omdat die te sterk is om zo te gebruiken wordt daar een verdunning van gemaakt. Deze bevat weer brandy met een deel van de moedertinctuur. Aan het einde van dat proces heb je de stockflesjes zoals ze te koop zijn. De remedies bevatten overigens geen tastbaar actief werkend bestanddeel, alleen het energiepatroon van de edelsteen/edelstenen waarmee ze gemaakt zijn, opgeslagen in een draagvloeistof. Dit energiepatroon kun je gebruiken om emotioneel en energetisch beter in balans te komen.

Trillingen

Zoals gezegd zijn edelsteenremedies energetische middelen, ze bevatten geen zichtbare werkzame stof maar een energie-patroon, oftewel trillingen.

Het mooie van trillingen is dat ze elkaar kunnen beïnvloeden, denk maar aan geluidsgolven die je kunt opheffen door tegengestelde golven uit te zenden.

Trillingen die bij elkaar passen versterken elkaar, trillingen die ergens niet bij passen werken tegen. Bij edelsteenremedies, of om het even welke remediesoort, gebruik je de energie van de remedie om je eigen energie-systeem, je aura, beter in balans te brengen.

De aura is het menselijk energieveld. Een aura bestaat uit verschillende lagen energie, waarvan de etherische, mentale en emotionele lagen het dichtst bij het lichaam liggen.

Afbeelding van kleurige golven als illustratie bij pagina over hoe edelsteenremedies werken

De energie in de aura wordt op peil gehouden en verdeeld door de chakra’s. Dit zijn energie-centra die op een lijn in het midden van het lichaam liggen.

Door onverwerkte emotie’s, trauma’s en energetische vervuiling kan de energie in de aura stagneren of blokkeren. Er ontstaan dan blokkade’s, de energie-stroom raakt verstoord, wat je zou kunnen belemmeren op allerlei gebieden in je leven.

Energetische remedies kunnen goed gebruikt worden om deze blokkades te lijf te gaan. Ze dienen je energie-systeem een bepaalde prikkel toe, die er op den duur toe kan leiden dat een blokkade oplost. Dit kan een poos duren, want iets dat in jaren is opgebouwd breek je nou eenmaal niet in een paar weekjes af. Je kan stellen dat elke keer dat je de remedie gebruikt, je energie-systeem een duwtje richting het evenwichtspunt krijgt zodat je meer in balans komt. Dit is een proces, een werk in uitvoering, waarbij het belangrijk is dat je zelf ook meewerkt.

Zelf ook meewerken

Alleen maar druppels innemen en niets doen met de gevoelens en inzichten die boven water komen lost niets op. Dan blijf je dezelfde situaties tegenkomen, vaak steeds heftiger, net zolang tot je de les die eronder zit doorhebt en je bewust begint te worden van de oorzaak.

Vaak wordt er gevraagd of er een remedie is die je helemaal afsluit voor alle negativiteit om je heen. Helaas is het antwoord op die vraag ‘nee, het werkt net ietsje anders’.

Ja, er zijn remedies die beschermen tegen negativiteit en het weglekken of roven van je energie, maar ze sluiten je niet volledig af. 

Achter die vraag zit vaak de behoefte aan een snelle oplossing waarmee in hooguit een maandje alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Want als je je af kunt sluiten hoef je niet er niets meer mee.

Net als een aspirientje, dat onderdrukt ook de pijn maar doet niets aan de oorzaak.

Wat vooral belangrijk is, is de bereidheid naar jezelf te kijken en je motieven en overtuigingen onder de loep te nemen, anders blijft alles zoals het is. Stel dat je je knie blesseert. Dan kun je op krukken gaan lopen, dat loopt in ieder geval wat minder pijnlijk. Maar zolang je niet naar je lichaam luistert en rust neemt dan blijf je veel langer op die krukken rondhobbelen dan nodig is.

Hulpmiddel

Nu zijn remedies heel anders dan krukken, maar er is wel een overeenkomst. Neem nu Protective Bubble, een remedie die beschermt tegen negativiteit. Handig als je moe wordt als je onder de mensen komt. De energie van deze remedie beschermt en zorgt ervoor dat je energie niet wegstroomt, ook stuurt ze negativiteit terug naar de afzender. Maar als er ergens in je onbewuste een overtuiging zit die dat tegenwerkt dan zal het je maar gedeeltelijk helpen. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je onbewust de overtuiging hebt dat iemand anders meer recht heeft op die energie dan jij, of dat je je onbewust verplicht voelt de negatieve energie van anderen over te nemen omdat je het niet aan kunt zien. Protective Bubble is meer een beschermend jasje dat je helpt je eigen energie bij je te houden terwijl je werkt aan de oorzaak. Als je alleen maar slecht geaard bent zal hij prima helpen, maar meestal is er meer aan de hand.

Remedies zijn een steuntje in de rug, ze helpen je om inzichten te krijgen en blokkades op te lossen. Zie ze als een stuk gereedschap, en net als met gereedschap is het nodig er iets mee te doen, anders verandert er niets. Inderdaad, soms verdwijnen dingen vanzelf, dat komt dan omdat je de les die erbij hoorde al geleerd hebt. Meestal is het nodig om met die inzichten en onverwerkte gevoelens nog iets te doen voor je verder kunt met het volgende laagje, al is het maar zoiets simpels als erkennen dat ze er zijn en in te zien waar ze vandaan komen.

Niet recht-toe-recht-aan

Zelfontwikkeling is net het afpellen van een ui. Je lost iets op en loopt daarna tegen het volgende op. En het verloopt zelden in een mooie rechte lijn.

Vaak heeft een blokkade verschillende facetten en is het nodig meerdere van deze facetten aan te pakken voordat hij echt verdwijnt. Verder ben je met energie bezig, en is er sprake van een wisselwerking. 

Wat voor de één prima werkt, heeft op een ander misschien geen effect, ook al hebben ze zo op het oog hetzelfde probleem. Het gaat om de onderliggende oorzaak, en die kan heel anders zijn. 

Plus dat de energie van de remedie bij je eigen energie moet passen.

Kristallen bol met facetten als illustratie bij artikel over werken met edelsteenremedies

Onder de oppervlakte gebeurt ook van alles

Ook kan het zo zijn dat je aan de oppervlakte wel wilt veranderen, maar dat er onder de oppervlakte een sabotage-mechanisme zit dat alle ankers uitgooit om die verandering te voorkomen. 

Veranderen kan eng zijn, dat is al iets dat drempels op kan werpen, maar vaak levert het probleem dat je op wilt lossen je op één of andere kromme manier ook iets op of zit er een beperkende overtuiging dwars. Of een combinatie van beiden. 

 

Elk nadeel heeft een voordeel

Het ‘voordeel’ kan bijvoorbeeld zijn: aandacht, macht (mensen naar je hand kunnen zetten vanuit een slachtofferrol,
de paradox van de macht van het slachtoffer), of het feit dat je omgeving dan minder van je verwacht.

Een beperkende overtuiging die kan saboteren zijn gedachtenpatronen van vinden dat je gestrafd moet worden, dat je niet beter verdient , dat er ’toch niets van je terecht komt’, of dat je dat niet mag willen.

Dat is ook iets om in overweging te nemen, anders kun je alle therapieën van de hele wereld wel uitproberen zonder dat er ook maar iets helpt, eenvoudigweg omdat het sabotage-mechanisme in stand blijft.

Verder is het wel eens verleidelijk de oorzaak van een probleem buiten jezelf te leggen. Dan ligt het zwart-wit gezegd niet aan jou en moet de buitenwereld maar veranderen en zorgen voor een oplossing. Besef wel dat je daarmee behalve de verantwoordelijkheid voor je probleem dan ook de verantwoordelijkheid voor de oplossing buiten jezelf zou neerleggen en daardoor dus afhankelijk zou worden van anderen om het op te lossen.

De remedies zijn trouwens geen medicijnen en nooit een vervanging voor een professionele geneeskundige behandeling. Wat ze wel zijn is een goede aanvulling daarop, omdat ze je ondersteunen op emotioneel en energetisch vlak. Ze kunnen je helpen bij het doorstaan van de leerprocessen die je onvermijdelijk op je pad zult vinden en een goede steun in de rug zijn bij zelfontwikkeling.

Informatie over hoe je voor jezelf een remedie kunt uitkiezen vind je op de pagina Toepassen

Scroll naar boven