Disclaimer

FLOW REMEDIES.NL DISCLAIMER
Laatst bijgewerkt op 20 juni 2020

Disclaimer

Introductie
De informatie die verstrekt wordt door Flow Remedies (‘ik”, “wij”, “onze”) op www.flowremedies.nl (de ‘website’) is uitsluitend voor algemene doeleinden. Alle informatie op de website wordt in goed vertrouwen verstrekt, echter kunnen we op geen enkele manier de juistheid, accuraatheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of compleetheid van enige informatie op de website garanderen. We zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor het verlies of schade van enige soort die voortvloeit uit het gebruik van deze site en het gebruik van de informatie op deze website. Gebruik van deze website en de informatie op deze website gebeurt volledig op je eigen risico.

Links naar derden
De website kan links bevatten naar andere website of materiaal dat van andere websites afkomstig is. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, in de gaten gehouden of gecontroleerd op juistheid, adequaatheid, waarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of compleetheid. We kunnen informatie van derden op geen enkele manier garanderen, het feit dat we naar een derde partij linken betekent geenszins dat we de informatie van die site onderschrijven of goedkeuren. Wij nemen geen deel aan, noch zijn we op enige manier verantwoordelijk voor het in de gaten houden van transacties tussen deze derde partij en jezelf.

Professionele disclaimer
Deze site bevat geen medisch advies en kan dergelijk advies niet bevatten. Remedies zijn geen medicijnen, en ze zijn zeker geen vervanging voor medicijnen. Wij geloven dat ze de essentie, de energetische afdruk van edelstenen bevatten, vastgelegd in een dragervloeistof, en dat deze energie gebruikt kan worden om de energetische en emotionele balans te ondersteunen. De informatie op deze site wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve en educatieve doeleinden en ze is nooit een vervanging voor deskundig advies.
Daarom moedigen we je aan om te overleggen met de van toepassing zijnde deskundigen of een deskundige te vragen je te coachen voordat je actie onderneemt op basis van de informatie op deze website. Wij bieden geen enkel advies op medisch of psychologisch gebied aan. Het gebruiken van, en het vertrouwen op de informatie op deze website geschiedt volledig op eigen risico.
De informatie op deze website is niet bedoeld als claim dat onze producten of diensten gebruikt kunnen worden om welke ziekte of medische aandoening dan ook te diagnosticeren, behandelen, verzachten, genezen of voorkomen, en het is ook niet de bedoeling dat ze als dusdanig worden opgevat. De werking is niet klinisch onderzocht of vastgesteld.

Partnerprogramma
Deze website kan links bevatten naar partnerprogramma’s, en we ontvangen een kleine commissie voor elke aankoop die je op de geadverteerde website doet. Flow Remedies is aangesloten bij het partnerprogramma van bol.com en ontvangt een kleine vergoeding voor aankopen die via onze link gedaan worden, uitgezonderd Nederlandse boeken.

Ervaringen / berichten van bezoekers
Deze site kan ervaringen en berichten/reacties van gebruikers of bezoekers bevatten. Deze berichten en ervaringen geven de ervaringen en mening van dergelijke bezoekers waar. Deze ervaringen zijn echter persoonlijk voor degene die het bericht geplaatst heeft en zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor alle gebruikers/bezoekers. We zullen nooit beweren dat alle gebruikers hetzelfde zullen ervaren, en vragen van je dat ook niet aan te nemen. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en resultaten kunnen van persoon tot persoon verschillen.

Ervaringen die op deze site ingediend worden worden bekeken voor ze geplaatst worden. Als ze geplaatst worden, dan zijn ze onveranderd zoals door de gebruiker opgegeven, behoudens het corrigeren van grammatica of typfouten. Sommige ervaringen kunnen ingekort zijn als ze informatie bevatten die te persoonlijk is of die niet relevant is voor de bezoekers van deze site. De meningen en gezichtspunten in de ervaringen behoren uitsluitend toe aan de individuele bezoekers en zijn geen weergave van onze meningen en gezichtspunten. Bezoekers ontvangen geen vergoeding voor het plaatsen van een bericht/review.

De ervaringen op deze website zijn niet bedoeld als claims dat onze producten of diensten gebruikt kunnen worden om welke ziekte of aandoening dan ook te diagnosticeren, behandelen, verzachten, genezen of voorkomen, en het is ook niet de bedoeling dat ze als dusdanig worden opgevat. Ervaringen worden niet klinisch onderzocht of bewezen.

Scroll naar boven