Als je er niet in thuis bent kan al het gepraat over aura’s en chakra’s nogal verwarrend zijn, vandaar deze aparte pagina met een korte uitleg. Op de pagina over de aura vind je informatie over de aura, deze pagina gaat nader in op de chakra’s.

Chakra’s zijn van vitaal belang voor ons energie-systeem. Ze halen namelijk energie uit de aarde en verdelen die over ons energie-systeem en het fysieke lichaam. Dit gebeurt via het energetisch dubbel,
de laag van de aura die het dichtst bij het lichaam ligt. Ze voorzien alle organen van energie en zorgen voor je algehele vitaliteit. Ontbreken van die vitaliteit kan duiden op blokkade’s in de energie-stroom
en/of de chakra’s.

Er zijn zeven hoofdchakra’s, een aantal nevenchakra’s en ontelbare kleine chakra’s. Sommige systemen gaan uit van 11 of 13 hoofdchakra’s, op deze pagina blijft het beperkt tot de zeven
meest bekende. 

De hoofdchakra’s bevinden zich van stuit tot kruin op de middenlijn van het lichaam.

Op het eerste en zevende chakra na stralen alle chakra’s zowel naar voren als naar achteren uit.
Het eerste chakra straalt naar beneden, het zevende naar boven:

Eerste chakra

Het eerste chakra, ook wel basis- of stuitchakra genoemd, bevindt zich onderaan de ruggegraat, met nevenchakra’s onder aan de voeten. Hier komt de energie van de aarde binnen om alle chakra’s van energie te voorzien, en wordt overbodige energie afgevoerd. Het staat voor de wil om te bestaan, om te overleven, in het hier en nu te leven en de uitdaging van het aardse leven aan te gaan. Een goed werkend eerste chakra zorgt ervoor dat je goed geaard bent, dus een goede binding hebt met de aarde. Zo ben je vitaal en kun je je afvalstoffen goed kwijt. Ook ben je volledig aanwezig.

Blokkades in dit chakra kunnen aanvoelen als erg afwezig zijn, zweven, het leven op aarde te zwaar vinden, maar ook bijvoorbeeld extreem ongeduldig zijn. Voor we op aarde komen geloof ik dat we in een wereld verblijven waar dingen gebeuren op het moment dat we bedenken dat we ze willen, en als je slecht geaard bent kun je er moeite mee hebben dat de dingen op aarde veel meer tijd en moeite kosten om te verwezenlijken.

Een ander punt van een minder goed werkend eerste chakra is het feit dat je weinig energie hebt, deels vanwege de minder goede binding met de aarde waardoor er minder energie opgenomen wordt, maar ook doordat je energie kwijtraakt omdat je niet helemaal aanwezig bent om te voorkomen dat andere mensen er met je energie vandoor gaan. Je bent dan niet helemaal in het hier-en-nu.

De kleuren die bij het eerste chakra horen zijn rood en zwart.

Tweede chakra

Het tweede chakra, of heiligbeenchakra ligt ongeveer ter hoogte van de navel. Het is het centrum van onze emoties. Hier liggen de meeste emoties opgeslagen. 

Dit chakra staat in verband met het spijsverteringssysteem. Het vertegenwoordigt het vermogen om op lichamelijk gebied van het leven te genieten. Niet alleen lichamelijke liefde, maar ook sportiviteit en activiteit. Ook het recht om gevoelens te hebben en ze te uiten is hier gezeteld. Goed voor jezelf zorgen en het gevoel hebben dat je plezier mag hebben in het leven.

Blokkades in dit chakra kunnen problemen met de spijsvertering tot gevolg hebben, maar ook het gevoel dat je je moet verontschuldigen voor het feit dat je bestaat. Je kunt het gevoel hebben dat je er niet mag zijn, dat je iedereen tot last bent. Verstoorde eetpatronen, of niet kunnen signaleren wanneer je genoeg hebt, kunnen ook op een blokkade in dit chakra wijzen.

De kleur van het tweede chakra is oranje.

Derde chakra

Het derde chakra, de zonnevlecht, bevindt zich in de maagstreek, net onder het middenrif. 

Het is onze verbinding met de omgeving, hier komen invloeden van buitenaf binnen, en hier zetelt ook onze eigenwaarde en persoonlijke identiteit. Oftewel wie ben ik en wat wil ik? De zonnevlecht is ook verbonden met de spijsvertering, maar meer met de ondersteunende organen dan de darmen zelf.

Blokkades in dit chakra hebben tot gevolg dat je snel de mening en gevoelens van anderen overneemt, en dat je ze voorrang geeft boven die van jezelf. Je laat je sneller opzij zetten, vanwege een verlaagd gevoel van eigenwaarde en minder zelfvertrouwen. Daarnaast heb je ook weinig vertrouwen in de rest van de wereld en kun je last hebben van angsten.

De kleur van de zonnevlecht is geel.

Vierde chakra

Het vierde chakra is het hartchakra, dit vind je in de hartstreek. 

Het zal je niet verbazen dat dit chakra alles te maken heeft met houden van. Niet alleen van je dierbaren, maar ook van jezelf en alle andere mensen, dieren, de natuur, het universum en het leven. Het is het chakra van liefde geven èn ontvangen.

Bij een geblokkeerd hartchakra heb je moeite met het geven, en meestal nog meer met het ontvangen van liefde. Waarschijnlijk nog het meest naar jezelf toe. De achterkant van het vierde chakra heeft te maken met wilskracht en doorzettingsvermogen, met bereiken wat je wilt bereiken. Bij blokkades kost het bereiken van je doelen veel meer moeite en heb je meer het idee dat alles misgaat. Ook kan het zijn dat je jezelf onbewust saboteert waardoor het je niet lukt je doel te bereiken en datgene te doen wat je het liefst zou willen.

De kleuren van het hartchakra zijn groen en roze.

Vijfde chakra

Het vijfde chakra, het keelchakra, bevindt zich bij de keel, mond, nek en kaken. 

Het is het centrum van de communicatie, van het uiten van je gevoelens en ideëen. Op lichamelijk gebied is dit chakra verbonden met de schildklier.

Blokkades hier kunnen veroorzaakt zijn door onuitgesproken gevoelens en onuitgedrukte ideëen. Wat er in je zit komt dan moeilijk naar buiten en het kan voelen of je een drempel over moet om je te kunnen uiten. Of dat je tegen de drempel aanloopt omdat die te hoog is geworden om overheen te kunnen komen. Blokkades aan de achterkant hebben tot gevolg dat je je ondergewaardeerd voelt en het leven als een last ziet. Mogelijk heb je ook last van faalangst.

De kleur van het keelchakra is blauw.

Zesde chakra

Het zesde chakra, ook wel voorhoofdschakra, meestal derde oog genoemd, vind je tussen de wenkbrauwen. 

Het is het centrum van intelligentie, creativiteit, intuïtie en wijsheid. Het beheerst de hypofyse, die de hormoonhuishouding regelt.

Blokkades in dit chakra hebben vaak te maken met je kijk op de wereld. Hoe je de realiteit interpreteert, maar ook wat je met je ideëen doet. Er is ook geen begrip of belangstelling voor spiritualiteit.
In het meest extreme geval is dit chakra volledig gesloten. Is er sprake van een blokkade aan de achterkant, dan kun je wel creativiteit en ideëen hebben, maar zijn die meestal niet reëel en kunnen
ze niet verwezenlijkt worden. Vaak zal iemand ook de schuld bij iemand anders of bij de omstandigheden leggen en moeite hebben met het concept dat je omstandigheden kunt beïnvloeden door er anders
tegenover te staan.

De kleur van het zesde chakra is indigo.

Zevende chakra

Het zevende en laatste chakra is het kruinchakra. 

Dit straalt alleen naar boven uit en is je verbinding met de kosmos of God, afhankelijk van hoe je het wilt noemen. 

Het is je besef dat je deel uitmaakt van de kosmos en dat je dat in jezelf ervaart. Het geeft een gevoel van innerlijke rust en je hebt een goed contact met je hogere zelf. Het kruinchakra beheerst de pijnappelklier in de hersenen, die zorgt voor een deel van je hormoonhuishouding en onder andere je bioritme.

Bij blokkades in het kruinchakra heb je weinig binding met spiritualiteit, ben je misschien van mening dat het ophoudt na de dood. Het grotere verband tussen jou en de kosmos zie je niet.

De kleur van het kruinchakra is paars.

Er zijn talloze manieren om blokkades in een chakra te lijf te gaan. Naast remedies (van edelstenen, bloesems, de energie van dieren of andere trillingen) kun je ook met kleuren werken, of Reiki, aromatherapie, massage, healing, Touch for Health, kinesiologie en ga zo maar door. Vaak voel je ook onbewust aan welk chakra een oppeppertje kan gebruiken en word je qua kledingkeuze in die richting getrokken.

Of blijkt een kleur die je juist niet mooi vindt heel erg nodig te zijn maar heb je er vanwege die blokkade juist niets mee of zelfs weerstand tegen. Je zult beslist periodes hebben waarin je een bepaalde kleur heel veel draagt, om hem dan een poos later te laten hangen omdat er weer een andere kleur is die je trekt. Denk maar aan kinderen die heel duidelijk een periode kunnen hebben dat ze alles in één bepaalde kleur willen..

Het is lastig één methode aan te wijzen die overal voor helpt. In veel gevallen heb je meer baat bij het toepassen van verschillende methoden. Welke methoden dat zijn hangt deels af van wat er aan de hand is, deels van je eigen voorkeur en overtuigingen. Het heeft weinig zin een methode te proberen waar je niets mee hebt, zelfs al roepen mensen dat het geweldig is. Je moet je op zijn minst voor kunnen stellen dat het zou kunnen werken, dan stel je je open voor de mogelijkheden.

Scroll naar boven